2005/2/ES: Odločba Komisije z dne 27. decembra 2004 o določitvi postopkov Skupnosti za primerjalne poskuse in testiranje razmnoževalnega materiala nekaterih vrst okrasnih rastlin v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES za leti 2005 in 2006 (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5288)