Uredba Komisije (ES) št. 2122/2004 z dne 13. decembra 2004 o določitvi količin, za katere je mogoče vložiti zahtevke za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2005 v okviru tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1279/98 za Bolgarijo in Romunijo