Pisno vprašanje E-4972/05 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Podatki, ki jih zahteva Direktiva o okoljskem hrupu