Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. oktobra 2004 v zadevi C-360/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2000/39/ES — Varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti delavcev — Tveganja zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu — Določitev zakonskih, podzakonskih in upravnih predpisov, potrebnih za uskladitev z mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost — Neizvršitev prenosa na celotnem ozemlju zadevne države članice)