Lieta T-719/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. decembrī – Telemark plus/EUIPO (“Telemarkfest”)