Pisno vprašanje E-4049/06 vlaga Erik Meijer (GUE/NGL) za Komisijo. Zaščita železniških podjetij pred obveznostmi javnih storitev brez ustreznega finančnega nadomestila in pravna praznina v letih 2007-2010