Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu "Zamisli", s katerim se bo izvajal Sedmi okvirni program (2007 do 2013) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (KOM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS))