Pisno vprašanje E-0171/06 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Komisijo. Program za povrnitev škode za ribiška plovila, izgubljena na morju