Zadeva T-50/06: Tožba, vložena 17. februarja 2006 — Irska proti Komisiji