Uredba Sveta (ES) št. 2117/2004 z dne 7. decembra 2004 o podaljšanju opustitve protidampinške dajatve, uvedene z Odločbo Komisije št. 2730/2000/ESPJ za uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske