Domstolens dom (andra avdelningen) den 8 juni 2006.