Mnenje Odbora regij o Sporočilih Komisije o — predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestilih v primeru nespoštovanja zahtev po kakovosti na podroèju storitev železniškega tovornega prometa