Pisno vprašanje P-3416/05 vlaga Charles Tannock (PPE-DE) za Svet. Šibke točke sporazumov iz Sangatta med Francijo, Belgijo in Združenim kraljestvom za preprečitev nezakonitega priseljevanja v Združeno kraljestvo