Osnutek sklep Skupnega odbora EGP o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin - Osnutek skupnega stališča Skupnosti