Zadeva T-289/05: Tožba Arcangela Milelle in druge proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena 26. julija 2005