Pisno vprašanje P-0356/05 vlaga Carlo Fatuzzo (PPE-DE) za Komisijo. Naprava za sežiganje odpadkov v Trientu, Italija