Mnenje svetovalnega odbora za koncentracije s 134. sestanka svetovalnega odbora dne 9. avgusta 2005 o osnutku odločbe v zvezi z zadevo COMP/M.3687 — Johnson&Johnson/Guidant