Pisno vprašanje E-3637/06 vlaga Robert Kilroy-Silk (NI) za Komisijo. Prebivalci EU so popolnoma nepoučeni o Uniji