Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3595 – SONY/MGM)Besedilo velja za EGP.