Odločba Komisije z dne 23/06/2005 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.3754 - STRABAG / DYWIDAG) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)