Pisno vprašanje E-1774/04 Herberta Böscha (PSE) za Komisijo. Sum korupcije: Agencija EU za obnovo Balkana