Pisno vprašanje E-5144/06 vlaga Robert Kilroy-Silk (NI) za Komisijo. Telefonski klici predsedniku Komisije s prošnjo za milejšo razlago predpisov