Pisno vprašanje E-0901/06 vlaga Roberta Angelilli (UEN) za Komisijo. Občina Rim: ažuriranje stanja v zvezi s finančnimi sredstvi iz akcijskega načrta za varnejšo uporabo interneta