Pisno vprašanje P-2705/06 vlaga Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) za Komisijo. Neonacistično nasilje