Mnenje Evropske centralne banke z dne 6. julija 2006 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura in o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (CON/2006/36)