Υπόθεση T-199/20: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Ιανουαρίου 2021 — Aldi Stores κατά EUIPO — Dualit (Σχήμα φρυγανιέρας)