Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Regulácia a trhy európskych elektronických komunikácií 2005 (11. Správa) [SEK(2006)193]