Mnenje Sveta z dne 17. februarja 2005 o posodobljenem konvergenčnem programu Slovaške, 2004-2007