Smernice o državni regionalni pomoči za 2007–2013 — Karta regionalnih državnih pomoči: Nemčija