Pisno vprašanje E-1851/05 vlaga Alyn Smith (Verts/ALE) za Komisijo. Državna pomoč na Škotskem - uspešno rešene vloge