2006/871/ES: Sklep Sveta z dne 18. julija 2005 o sklenitvi Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic, v imenu Evropske skupnosti