Pisno vprašanje P-1168/05 vlaga Joan Calabuig Rull (PSE) za Komisijo. Uvoz evropskih keramičnih izdelkov v Maroko