Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Kokott - 26. maja 2005.