Uredba Sveta (ES) št. 1933/2006 z dne 21. decembra 2006 o začasnem preklicu dostopa Republike Belorusije do splošnih tarifnih preferencialov