Pisno vprašanje E-0331/06 vlaga Albert Maat (PPE-DE) za Komisijo. Eritreja