Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4096 — Carrefour/Hyparlo) Besedilo velja za EGP.