Pisno vprašanje E-1266/05 vlaga Erik Meijer (GUE/NGL) za Svet. Priprava skupnega stališča o patentih za programsko opremo 7. marca 2005