Predlog za Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi drzavami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani o upostevanju pristopa Česke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madzarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaske republike k Evropski uniji