Pisno vprašanje E-0263/06 vlaga Ashley Mote (NI) za Komisijo. Odpis izterljivih dolgov