Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus: neuvoston asetus glukoosista ja laktoosista (kodifioitu toisinto) KOM (2006) 116 lopullinen — 2006/0038 CNS