Osnutek Sklep pridružitvenega sveta EU-Bolgarija o spremembi Protokola 4 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k Evropskemu sporazumu - Osnutek skupnega stališča Skupnosti