Uredba Komisije (ES) št. 2012/2004 z dne 25. novembra 2004 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 26. novembra 2004