Pisno vprašanje P-0897/05 vlaga Monica Frassoni (Verts/ALE) za Komisijo. Bolezen modrikastega jezika pri ovcah