Pisno vprašanje P-4808/05 vlaga Norbert Glante (PSE) za Komisijo. Statistika Evropske unije o priseljevanju