Zadeva C-345/05: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 26. oktobra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Davčna zakonodaja — Pogoji oprostitve kapitalskih dobičkov od odplačne odsvojitve nepremičnin — Členi 18 ES, 39 ES in 43 ES — Člena 28 in 31 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru — Doslednost davčnega sistema — Stanovanjska politika)