Odločba Komisije z dne 16/12/2004 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.3655 - CERBERUS / PEGUFORM) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)