Uredba Komisije (ES) št. 2168/2004 z dne 17. decembra 2004 o prilagoditvi Uredbe (EGS) št. 2037/93 zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške