Pisno vprašanje P-2495/05 vlaga Pier Panzeri (PSE) za Komisijo. Suša v Italiji