Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o popravku zneska finančnega prispevka Norveške, določenega v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o udeležbi Norveške pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)