Pisno vprašanje E-0261/05 vlaga Catherine Stihler (PSE) za Komisijo. EU in Mjanmar